Radca Prawny Joanna Olszewska-Bilska

Alimenty Wrocław

Alimenty to  regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej (np. dziecku) przez zobowiązanego (np. ojca).

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa.  Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), a wstępnych przed rodzeństwem; a równocześnie  krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni z linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w potrzebie.

Zakres tego obowiązku kształtuje się różnie i obejmuje on środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych (w przypadku dziecka także środków wychowania i wykształcenia). Przy ustalaniu zakresu alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego (np.dziecka), jak i możliwości zobowiązanego (np. ojca).

W przypadku, gdy Sąd orzeka separację lub rozwód obligatoryjnie zasądza również alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron, może również zasądzić alimenty na rzecz współmałżonka, który wystąpi w takim pozwie o rozwód lub separację ze stosownym wnioskiem.

Należy pamiętać, że w postępowaniu sądowym w sprawie o alimenty ich podwyższenie, obniżenie, uchylenie, umorzenie małoletnie dziecko reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic, który występuje w tej sprawie w jego imieniu. W przypadku osiągnięcia przez dziecko 18 lat – taka osoba sama w swoim imieniu występuje do Sądu ze stosownym pozwem.

Nasza kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego pozwu o alimenty, ich podwyżenie, obniżenie lub uchylenie, zastąpi Państwa w postępowaniu sądowym w takiej sprawie.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy rosób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B lokal 8
56-400 Oleśnica

tel. 663 165 930