Radca Prawny Joanna Olszewska-Bilska

Podział majątku Wrocław

Zarówno w  postępowaniu rozwodowym, jak również po jego zakończeniu można dokonać podziału majątku wspólnego, jaki został zgromadzony przez strony w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jednakże w trakcie trwania sprawy o rozwód wniosek taki może zostać przez Sąd uwzględniony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu rozwodowym, gdy małżonkowie są zgodni co do tego podziału.

Etap ten bardzo często bywa jeszcze bardziej skomplikowany, niżeli przebieg samego postępowania rozwodowego, który przecież sam w sobie jest bardzo ciężki i dostarcza stronom tego postępowania wiele negatywnych emocji. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika naszej kancelarii, który wesprze Państwa w podjęciu jak najkorzystniejszego sposobu podziału takiego majątku, sporządzi odpowiedni wniosek w tym zakresie, będzie uczestniczył w negocjacjach związnych z takim podziałem, zastąpi Państwa przed Sądem w sprawie o podział takiego majątku.

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że udziały małżonków są równe. Jednakże w pewnych przypadkach, Sąd może dokonać ustalenia udziałów w majątku wspólnym przy uwzględnieniu stopnia, w którym każde z małżonków przyczyniło się do jego powstania.

Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 1000 zł. W wyjątkowych jednak sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy rosób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B lokal 8
56-400 Oleśnica

tel. 663 165 930