Blog

Rozwód a separacja

Zarówno separacja jak i rozwód to instytucje przewidziane na wypadek pojawienia się w związku małżeńskim problemów małżeńskich. Mimo, iż separacja i rozwód są instytucjami bardzo do siebie podobnymi – podobieństwo to jest jednak tylko prowizoryczne.

Zanim jednak podejmą Państwo stosowne rozwiązanie Waszych problemów małżeńskich – warto wcześniej przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z pomocy fachowej kancelarii prawnej – takiej jak nasza, by uświadomić sobie, które z tych rozwiązań będzie dla Państwa lepsze. Z pomocą naszej kancelarii będzie Państwu łatwiej przejść przez ten trudny etap w Waszym życiu.

Podejmując jedną z tych decyzji należy wcześniej uświadomić sobie, iż inne są przesłanki dla orzeczenia separacji a inne dla rozwodu.

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie). Dla orzeczenia separacji wystarczające jest natomiast ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu. Do orzeczenia separacji nie jest wymagane, aby rozkład pożycia zupełny był także trwały.

Podstawową różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest skutek prawny każdej z tych instytucji. Skutkiem rozwodu jest, to że małżeństwo zostaje rozwiązane, a więc przestaje istnieć, można więc zawrzeć nowy związek małżeński, natomiast separacja nie daje małżonkom tej możliwości, gdyż nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa. Nadto separacja – w przeciwieństwie do rozwodu umożliwia małżonkom ewentualny powrót do wspólnego pożycia – jej skutki mogą być zniesione w drodze orzeczenia Sądu – co nie jest możliwe w przypadku rozwodu.

Sąd orzekając rozwód, podobnie jak przy separacji orzeka o: winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub braku tej winy, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktach nad małoletnimi dziećmi stron, alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Może również w wyroku rozwodowym lub separacyjnym rozstrzygnąć o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez strony, orzec alimentach na rzecz jednego z małżonków.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód oraz separację jest Sąd, w którego okręgu małżonkowie zamieszkują lub mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wnosząc pozew o rozwód lub separację należy go opłacić. Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 600 zł. W wyjątkowych sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy osób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B/8
56-400 Oleśnica

ul. Święty Marcin 45C/15
61-806 Poznań
 
pl. Magistracki 3 lokal 18
58-300 Wałbrzych
 
tel. 663 165 930

kontakt@kancelaria-olszewska.pl