Blog

Rozwód bez orzeczenia o winie

Bardzo wiele osób – zanim wystąpi do Sądu z pozwem o rozwód zastanawia się - czy chce wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie strony przeciwnej. Czytając ten artykuł zapewne i Ty Drogi Czytelniku zastanawiasz się nad tym czy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie współmałżonka.

Jeśli małżonkowie chcą rozstać się szybko i bez konfliktów - wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do Sądu z pozwem o rozwód bez orzeczenia o winie stron. Wówczas orzeczenie rozwodu może zapaść już na pierwszej rozprawie sądowej. Jednakże obie strony muszą się zgodzić na takie rozwiązanie – rozwód bez orzeczenia o winie stron jest bowiem rozwodem "za porozumieniem stron" oraz wcześniej wspólnie wypracować stanowisko co do kwestii opieki nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów – jeżeli strony mają wspólne małoletnie dziecko (dzieci).

Sąd orzekając bowiem rozwód – w wyroku rozwodowym orzeka nie tylko o rozwodzie, ale również i o tym czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (chyba,że żadne z nich nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego - strony rozwodzą się za porozumieniem - wówczas Sąd zaniecha orzekania o winie), jak również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (dziećmi stron), kontaktach rodziców z dzieckiem (dziećmi stron) oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (dzieci stron) (jeżeli strony mają wspólne małoletnie dziecko, dzieci) (art. 57 i 58 k.r.o.).

Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw o rozwód bez orzekania o winie kończy się już na pierwszej rozprawie, ale pod warunkiem, że strony wcześniej uzgodniły między sobą wszystkie kwestie dotyczące rozstania. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie jednego z małżonków kończą się szybciej. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktów zwłaszcza w kwestiach wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z dziećmi naprawdę wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe.

Nie zawsze jednak opłaca się porozumieć, ustąpić w pewnych kwestiach - tylko po to, by szybko dostać rozwód. I tak na przykład nie radziłabym rezygnować z wyższych alimentów na dzieci czy uprawnionego do alimentów małżonka, jeśli kwota tych alimentów byłaby niewystarczająca a jest ona uzasadniona potrzebami dzieci, małżonka i możliwościami zarobkowymi strony zobowiązanej do alimentów. Bardzo ciężko bowiem szybko podwyższyć zasądzone już wyrokiem rozwodowym alimenty na dzieci czy na małżonka. Wiąże się to bowiem ze skierowaniem kolejnego pozwu do Sądu, kolejnym procesem, niepotrzebnym dodatkowym stresem, niepotrzebnymi kosztami adwokackimi.

Dlatego zanim ostatecznie podejmiesz decyzję czy wystąpić z pozwem o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie skonsultuj swoją sytuację z naszą Kancelarią Spraw Rozwodowych, nie warto bowiem pochopnie podejmować tak ważnej decyzji życiowej, zwłaszcza gdy w postępowaniu rozwodowym ważą się losy "tych najmniejszych", czyli wspólnych pociech stron, jak również losy samych stron – zwłaszcza tej, która chciałaby domagać się alimentów na swoją rzecz od współmałżonka (o czym szerzej w moim kolejnym artykule "Rozwód z orzezczeniem o winie").

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy osób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B/8
56-400 Oleśnica

ul. Święty Marcin 45C/15
61-806 Poznań
 
pl. Magistracki 3 lokal 18
58-300 Wałbrzych
 
tel. 663 165 930

kontakt@kancelaria-olszewska.pl